en.fr.lv.ro. da.thinking-approach.eu
Stedet, hvor sprog møder tænkning
FAQKonto
Brugernavn:
Password:
 
Spørgsmål og svar nedenunder kan give dig yderligere oplysninger om baggrunden for projektet.
Hvorfor en "Ny Studerende"?
I dag er autonomi et slagord. Hvad mange imidlertid glemmer er, at ægte autonomi forudsætter, at den studerende kan arbejde selvstændigt dvs. uden en lærer. Dette kræver mange forandringer, både kompetencemæssige og holdningsmæssige
Derfor taler vi om en "Ny Studerende". Efter vores opfattelse bør den studerende være i besiddelse af gode anlæg for problemløsning, så han/hun er i stand til at forholde sig på tilfredsstillende vis til de problemer, der opstår.
Problemløsning er en god idé. Er det ikke noget, som alle taler om for tiden?
Problemløsning er et populært udtryk i forbindelse med sprogundervisning. Samtidig er de såkaldte problemer, som eleverne møder, sjældent væsensforskellige fra almindelige sprogopgaver. Disse problemer kan løses på almindelig vis med de metoder, som de studerende er bekendt med i forvejen.
Hvad forstår man ved problemløsningskompetence?
Det er en evne til at takle atypiske problemer. Problemer, hvis løsning ingen kender eller som er ukendte for den studerende. For at lære at løse sådanne problemer, skal den studerende være i stand til at anvende problemløsningsredskaber.
Hvad er det for en slags problemløsningsredskaber?
De omtalte redskaber er baseret på Theory of Inventive (opfindsom) Problemsolving (TRIZ), som er udviklet af Genrich Altschuler. TRIZ blev oprindelig brugt til at løse tekniske problemer. Det viste sig imidlertid snart, at TRIZ kan anvendes på mange andre områder end det tekniske.
The Gereral Theory of Powerful Thinking (OTSM) er et af de nyere områder af TRIZ, som hjælper folk med at forholde sig til komplekse problemer uanset art.
Hvordan kan man knytte problemløsning til sprogundervisning?
Et af problemerne ved moderne uddannelse er mangel på tid. Alt for meget skal læres på for kort tid. Kompetencer i både problemløsning og sprogfærdighed anses for meget værdifulde.
Hvorfor integrerer vi så ikke sprogindlæring og problemløsningsindlæring? TA i sprogundervisning er blevet udviklet netop med den hensigt.
Hvad er og hvorfra kommer TA?
TA er en tilgang til sprogundervisning, som bidrager til at udvikle såvel sprog- som problemløsningsfærdigheder integreret. Problemløsningsdelen i TA er baseret på OTSM.

TA er udviklet af Dr. Alexander Sokol. I begyndelsen blev TA udelukkende benyttet i engelskundervisningen i Letland. I dag bliver TA anvendt i sprogundervisningen i flere lande.
Yderligere oplysninger om TA kan findes på www.thinking-approach.org
Hvordan er sammenhængen mellem TA og NLNE?
TA er den grundliggende ide bag undervisningshjemmesiden om de fem europæiske sprog. Den bliver udviklet inden for rammerne af "Ny Studerende i det Ny Europa"-projekt (NLNE)

Hvad kan jeg lære, når jeg arbejder med den omtalte hjemmeside?
Man kan udvikle sine sprogfærdigheder i et eller flere af de europæiske sprog og samtidig forbedre sine problemløsningsfærdigheder.
Det lyder lidt for generelt. Kan du give specifikke eksempler?
Du kan fx udvikle og teste grammatikregler i det sprog, du arbejder med. Ved hjælp af hjemmesiden vil du kunne definere mål for, hvad du skal lære, du kan planlægge hvor lang tid der er nødvendig for at at opnå disse mål og endelig vælge passende opgaver og materialer.
Det lyder interessant. Hvordan kan jeg lære sprog på denne måde?
Vi har udviklet hjemmesiden til engelske, franske, lettiske, rumænske og danske studerende. Hvis du som et minimum har et B1-niveau i et af disse sprog, vil du kunne bruge vores materialer med udbytte.
Jeg er en lærer. Hvordan kan jeg få gavn af hjemmesiden?
Du har mange muligheder. En er at bruge hjemmesiden som materialekilde til dine studerendes selvstændige arbejde. En anden mulighed er at lade dine studerende indskrive sig som brugere sammen med dig på hjemmesiden og foretage en del af undervisningen online og få feedback og modtage korrektioner (særlige tekniske færdigheder er ikke nødvendige). Eller også kan man udskrive de materialer, man synes om, og tilpasse dem til anvendelse i klassen.
Kan hjemmesiden anvendes til forskningsmæssige tiltag?
Ja, pædagogisk forskning er en af hensigterne med denne hjemmeside. Kontakt os venligst, så vi kan give dig oplysninger vedrørende tilgang til forskning.
Kan jeg bruge hjemmesiden i forbindelse med sproglige læseplaner på min UV?
Ja, man kan frit bruge hjemmesiden i sin undervisningsvirksomhed (UV). Hvis man ønsker, at ens medarbejdere skal lære at arbejde med hjemmesiden, eller man ønsker specielt materiale udarbejdet til individuelt behov, så kontakt os, og vi sender mere detaljerede oplysninger.
Har I planer om at udvikle hjemmesiden, så man får mulighed for at lære flere sprog eller andre emner?
Det vil vi meget gerne hjælpe til med. Hvis din UV er interesseret i at medvirke i et sådant projekt, så kontakt os, så vi kan diskutere et muligt samarbejde.